Όπως ανακοίνωσε ο ΑΟ Χαλκίς, η διοίκηση της ομάδας ΄΄μετά από έκτακτο συμβούλιο που πραγματοποίησε, ενημερώνει πως δεν έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις των κ.κ. Σιγανού και Πίσχινα΄΄.