Βαθμολογία Β Ευβοίας/1ος Όμιλος





Κήρινθος

Rank
7
Matches
26
Won
9
Tied
6
Lost
11