Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι ομάδες από τη Δευτέρα 26/07/2021 θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσουν σε επανέκδοση / αντικατάσταση δελτίων νέου τύπου.

Σε αντίθετη περίπτωση οι ποδοσφαιριστές μένουν σε αδράνεια και δεν θα μπορούν να αγωνιστούν. Τα δελτία παλαιού τύπου (χρώματος πορτοκαλί), δεν έχουν ισχύ.

Διευκρινίζουμε ότι :

– Τα  δελτία των ποδοσφαιριστών τα οποία θα αντικατασταθούν και  είναι αορίστου χρόνου, θα έχουν ισχύ μέχρι 30/06/2024.
– Τα δελτία ποδοσφαιριστών τα οποία θα αντικατασταθούν και είναι ορισμένου χρόνου, θα έχουν ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο δελτίο.

Δικαιολογητικά για την επανέκδοση / αντικατάσταση των δελτίων ποδοσφαιριστών.

Τα δικαιολογητικά για την επανέκδοση / αντικατάσταση των δελτίων είναι:
– Αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστή κατάλληλα συμπληρωμένη με απαραίτητα συμπληρωμένα τα πεδία ΑΜΚΑ και email ποδοσφαιριστή.
– Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
– Κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή.
– Φωτογραφία έγχρωμη για δελτίο.