Λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά την ορισθείσα σημερινή Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί νέα με όσα μέλη παρευρεθούν, την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 την ίδια ώρα, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, που αναφέρονται στην δημοσιευθείσα πρώτη πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης’.