Τις περιόδους όπου θα μπορούν να γίνουν οι μεταγραφές επαγγελματιών και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η ΕΠΟ, αναγγέλλοντας ουσιαστικά την έναρξη της νέας περιόδου.

Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές

Εγχώριες και διεθνείς μετεγγραφές/δανεισμοί
Θερινή περίοδος: από 01.07.2019 έως 31.08.2019
Χειμερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 31.01.2020

Άνεργοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές
Όσον αφορά ποδοσφαιριστές που υπόκεινται στο Άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών της FIFA, θα έχουν δικαίωμα να εγγράφονται σε ΠΑΕ κατά την θερινή περίοδο από 01.09.2019 έως 13.09.2019 και κατά την χειμερινή περίοδο από 01.02.2020 έως 14.02.2020 (ώρα 16:00).

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές

Μετεγγραφές εγχώριες και διεθνείς
Θερινή περίοδος: από 01.07.2019 έως 31.10.2019
Χειμερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 31.01.2020

Επανεγγραφές
Θερινή περίοδος: από 01.09.2019 έως 31.10.2019
Χειμερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 28.02.2020

Υποσχετικές
Θερινή περίοδος: από 01.07.2019 έως 31.08.2019
Χειμερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 31.01.2020

Πρώτες εγγραφές
Θερινή περίοδος: από 01.07.2019 έως 30.11.2019
Χειμερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 30.04.2020

Αποδεσμεύσεις ατομικές
Θερινή περίοδος: από 01.07.2019 έως 30.09.2019
Χειμερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 31.01.2020

Αποδεσμεύσεις ομαδικές
Θερινή περίοδος: από 01.07.2019 έως 30.09.2019
Χειμερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 31.01.2020