Στην κάμερα του Δυνατά & Αθλητικά και στον Αριστοτέλη Ευγενικό μίλησε ο πρόεδρος της ΑΕ Χαλκίδας Αντώνης Γεραντώνης.