Το Δ.Σ αποφάσισε να συγκαλέσει γενική συνέλευση μελών του ΑΟΛ την τετάρτη
19 Ιουνίου και ώρα 19:00 στο αγροτικό ιατρείο.

Θέματα:

Οικονομικός Απολογισμός αγωνιστικής σεζόν 2018-2019

Στην συνέλευση καλούνται ΟΛΟΙ οι χωριανοί και όσοι επίσης αγαπούν την ομάδα και θέλουν να βοηθήσουν.