ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς :

Όλα τα μέλη του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΠΚfΣ- Α.D. ΧΑΛΚΙΣ»

ΘΕΜΑ:       Πρόσκληση σε ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΠΚΙΣ-Α.Ο. ΧΑΛΚΙΣ» σε εφαρμογή των άρθρων του ισχύοντος καταστατικού,

Συγκαλεί

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη του που Θα πραγματοποιηθεί, την 03η. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ, στην αίθουσα Αμφιθεάτρου Διοικητηρίου ΠΕ Ευβοίας επί της οδού Λεωφ. Χαϊνά 93 και ώρα ενάρξεως 18:00.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
  3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

-ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

– ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν Θα βρίσκεται σε απαρτϊα, Θα συγκληθεί επαναληπτική Συνέλευση στις 03-08-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο.

Ταμειακά εντάξει Θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.

Για το ΔΣ του Σωματείου