Σήμερα την 22/12/2022 . Συνεδρίασε το ΔΣ του ΑΟ ΧΑΛΚΊΣ, έχοντας νόμιμη απαρτία και αποφάσισε ομόφωνα την διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί την 28/12/2022 σε αίθουσα του Νομαρχιακού κτιρίου Χαλκίδας επί της οδού Χαϊνά και ώρα 20:00 , η οποία απόφαση θα αναρτηθεί στο επίσημο Μ.Κ.Δ του Συλλόγου και με σχετική ανάρτηση στο γραφείο του Συλλόγου.
Τα θέματα της πιο πάνω γενικής συνέλευσης είναι τα εξής:
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός από 09/09/2022 έως και σήμερα (ημερομηνία γενικής συνέλευσης)
2. Εκλογή νέων μελών του ΔΣ για την κάλυψη των κενών θέσεων στο ΔΣ που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν .
Με απόφαση του ΔΣ όλα τα μέλη του διατηρούν το δικαίωμα παραίτησης τους μέχρι και την ημέρα και καθ’όλη την διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ούτως ώστε με νομιμότητα η εν λόγω γενική συνέλευση να μπορεί να μετατραπεί και σε εκλογική.
Επίσης με απόφαση ΔΣ έγινε αποδεκτή κατά πλειοψηφία η παραίτηση του κ. Ζουρούδη Π.
 Όπου διαφώνησαν η κ. Φρατζεσκάκη και ο κ. Τσάλλας.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.