ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Σωματείου ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κύριοι,

     Το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία <<ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΣ>> σε εφαρμογή των άρθρων του ισχύοντος καταστατικού,

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

σε ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, τα μέλη του που θα πραγματοποιηθεί την 7η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, και ώρα 18:00 στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Π.Ε. Ευβοίας στην Χαλκίδα, επί της οδού Λεωφόρος Χαϊνά 93 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

           1)   ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

2) ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ καθώς και ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα και ώρα 19:00.

      Ταμειακώς ενήμερα θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γ.Σ. την συνδρομή τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Καρλατήρας Βασίλειος

Πρόεδρος