Ξεκίνησε η διαδικασία για μία ακόμη αλλαγή διοίκησης στον ΑΟ Χαλκίς, έπειτα από την ανακοίνωση της νέας ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με την αναγγελία της Γ.Σ., στις 7 Δεκεμβρίου θα επισημοποιηθεί η παραίτηση του Δ.Σ. και η εκλογή εφορευτικής επιτροπής η οποία θα …μεσολαβήσει στην παράδοση-παραλαβή.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΣ-Α.Ο. ΧΑΛΚΙΣ» σε εφαρμογή των άρθρων του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 27/11/18//916-2018
Σ υ γ κ α λ ε ί
σε ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα  μέλη του που θα γίνει,  την 07η   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ επί της ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 και ώρα ενάρξεως 19:00  
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:
1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2.ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
3.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ 
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ
4.ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
5.ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα το ½ των μελών που έχουν ψήφο και είναι ταμειακά εντάξει.
 Στην περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα χωρίς ανακοίνωση, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα,  δηλαδή στις 07-12-2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20:00 στον ίδιο τόπο  οπότε και θα πρέπει να έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρόντων μελών,. 
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.