Α)Αρχαιρεσίες – Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Β) Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Μεταγραφών

Γ) Υπεύθυνος Ακαδημιών

Δ) Προπονητής

Α) Την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023κι ως συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών μας στις 9 Αυγούστου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του «Αθλητικός Όμιλος Χαλκίς» ως εξής :

 

1) Πρόεδρος : Τσαλιαγκός Ευάγγελος

2) Αντιπρόεδρος Α΄: Καλτσίδης Χαρίτος

3)Αντιπρόεδρος Β΄- Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων : Μπλέτσας Χρήστος

4) Γενικός Γραμματέας : Δέδες Ιωάννης

5) Ταμίας : Καλαμιώτη Ελένη

6)Γενικός Αρχηγός : Κωνσταντίνου Αντώνιος

Βοηθός Γενικού Αρχηγού : Παπουτσής Φώτιος

7) Έφορος : Αυγέρης Δημήτριος

8) Αναπληρωματικά Μέλη : Μάρκου Παρασκευή, Τσαπέτης Αθανάσιος

Β) Με απόφαση του Δ.Σ. ορίστηκε τριμελής επιτροπή μεταγραφών αποτελούμενη από τους Ρόγκα Νικόλαο, Κωνσταντίνου Αντώνιο και Παπουτσή Φώτιο.

Γ) Υπεύθυνος Ακαδημιών : Νίκος Ρόγκας.

 

Δ) Με απόφαση του Δ.Σ. προπονητής της ομάδας θα είναι ο Βαγγέλης Τόγιας.

 

Εκ του Δ.Σ.