Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου θα γίνει η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης των αθλητικών σωματείων, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Δικαίωμα επιχορήγησης έχουν κατοχυρώσει 54 Αθλητικά Σωματεία της Εύβοιας, εκ των οποίων 46 σωματεία θα λάβουν το καθένα 2.500 ευρώ διότι καλλιεργούν ένα άθλημα, 4 σωματεία θα εισπράξουν από 3.500 ευρώ διότι καλλιεργούν δύο αθλήματα, 3 σωματεία θα πάρουν από 4.500 ευρώ διότι καλλιεργούν τρία αθλήματα και ο Ν.Ο. Καρύστου θα λάβει 5.500 ευρώ για τα τέσσερα αθλήματα που καλλιεργεί.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχα της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι εκείνα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που έχουν:

  • ολοκληρώσει την αίτηση για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων,
  • καλλιεργούν ένα ή περισσότερα αθλήματα, για τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και
  • έχουν δηλώσει τον αριθμό των αθλημάτων που καλλιεργούν.

Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχο σωματείο προκύπτει ως εξής:

  • 2.500 ευρώ για όσα σωματεία καλλιεργούν ένα (1) άθλημα.
  • Προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ ανά κάθε επιπλέον καλλιεργούμενο άθλημα, για όσα σωματεία καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα.

Ως και τις 10 Δεκεμβρίου (α’ φάση πληρωμών), λοιπόν, πληρούσαν τις ανωτέρω προϋποθέσεις της ΚΥΑ -ολοκληρωμένη αίτηση και έλεγχος για Ειδική Αθλητική Αναγνώριση ανά άθλημα- 3.408 σωματεία, στα οποία διανέμονται 9.672.000 ευρώ

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, βάσει της Κοινής Απόφασης (ΦεΚ Β’, 5462/10-12-2020) των Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη. Η 31η Δεκεμβρίου 2020 είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων». Μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι την 22η Ιανουαρίου 2021, θα επιτρέπονται μόνο συμπληρώσεις των υποβληθέντων αιτήσεων και δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.

Για όσα σωματεία δεν είχαν ως τις 10/12/2020 ολοκληρώσει τις αιτήσεις τους ή δεν είχε ακόμα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος για την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση ανά άθλημα που καλλιεργούν, η καταβολή της οικονομικής τους ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί μετά τις 22 Ιανουαρίου 2021.

Αυτά είναι τα σωματεία της Εύβοιας που θα λάβουν την αποζημίωση την ερχόμενη Παρασκευή