Α.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Ιστιαία 7-3-2019

Προς ΕΠΣ Εύβοιας 

ΜΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την παρούσα ανακοίνωσή μας ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ την από 4-3-2019 ανακοίνωσή μας που δημοσιεύθηκε στα τοπικά ΜΜΕ.

Εκφράζουμε την πλήρη εμπιστοσύνη μας στις αρχές του Ευβοϊκού Ποδοσφαίρου οι οποίες προσπαθούν άοκνα για την εύρθμη λειτουργία και προαγωγή του Ευβοϊκού Ποδοσφαίρου.

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος 

Δήμος Τσελίκας