Το Δ.Σ. του Α.Ο Αλατσατων σας ανακοινώνει ότι έλυσε κοινή συναίνεσή την συνεργασία του με τον προπονητή Γρηγόρη Μάλλιαρη .

Ευχαριστεί τον κύριο Γρηγόρη Μάλλιαρη για την συνεργασία τους και του εύχεται ότι καλύτερο στον επόμενο προπονητικό του βήμα

Για το Δ.Σ του Αο Αλατσάτων

Ο Πρόεδρος Αντώνης Κωνσταντίνου