Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν σήμερα στον χώρο του πρώην Κοινοτικού καταστήματος Πισσώνα προέκυψε το νέο Δ.Σ της ομάδας του Πισσώνα.

Το νέο Δ.Σ του ΑΟ Πισσώνα αποτελείται από τους :

Πρόεδρος : Βασίλης Χατζής

Αντιπρόεδρος : Ρήγας Νικόλαος 

Γενικός Γραμματέας Γιάννης Σαλλής

Ταμίας Α’ Γκουβούσης Γεώργιος

Ταμίας Β’ Παπαλάμπρου Δήμητρα 

Υπεύθυνος Ακαδημιών Πέτρος Σαρρής

Μέλη: Γιαπλές Σάββας, Ζώγας Ιωάννης , Ζώγας Φώτης.

Αναπληρωματικά Μέλη: Αγουρίδας Κώστας, Αγουρίδας Ιωάννης, Θεωδόρου Σάββας.

Εξελεγκτική επιτροπή : Γιαννουκάκος Δήμος, Γιαννουκάκος Σπύρος, Σαλλής Γιώργος.