Καλούνται τα μέλη του Α.Σ. Ελλήσποντος σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 στην αίθουσα των γραφείων του συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Διοικητικός Απολογισμός.

2.Οικονομικός Απολογισμός.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια μέρα στον ίδιο τόπο και ώρα 11:00 με τα ίδια θέματα.