Αποτελέσματα (1ος όμιλος)

Βαθμολογία (1ος όμιλος)

Επόμενη αγωνιστική (1ος όμιλος)

Αποτελέσματα (2ος όμιλος)

Βαθμολογία (2ος όμιλος)

Επόμενη αγωνιστική (2ος όμιλος)