Γήπεδο (;) Κανήθου: …στο βιβλίο GUINNESS WORLD RECORDS 2018

0
712

…χωρίς πολλά λόγια! Μας έχει πιάσει όλους πραγματικά ΔΕΟΣ! 

Σίγουρα η Χαλκίδα μπαίνει θριαμβευτικά: …στο βιβλίο GUINNESS WORLD RECORDS 2018

Ξαφνικά έγινε ″επέλαση″ UFO και όλα άλλαξαν ″ως δια μαγείας″!
Τα UFO-ειδή ″έσπειραν″ μαύρο πλαστικό χορτάρι, το γήπεδο της Κανήθου, έγινε ″μάχιμο″ και ο ΔΟΑΠΠΕΧ έδωσε άδεια για χρήση!!! Η άποψη ότι το θέμα έχει σχέση με το ότι έρχονται Δημοτικές Εκλογές, ελέγχεται σαν ″κακόβουλη″ …!

…και οι αποδείξεις: