Μετά τα γεγονότα που έγιναν στην Βόρεια Ευβοια το Σαββατοκύριακο ο Πρόεδρος της ΕΠΣΕ Γιάννης Παπακωνσταντινου έκανε την ακόλουθε δήλωση:

Μετά τα τελευταία ανησυχητικά δείγματα Βίας σωματικής και λεκτικής μέσω ανακοινώσεων από παράγοντες ομάδων, συνίσταται κατ’ αρχάς ψυχραιμία.

Στη συνέχεια, να επισημανθεί για ακόμη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο διέπεται από κανονισμούς οι οποίοι θα τηρούνται κατά γράμμα. Και δεν θα πρέπει να συγχέονται οι ανομίες με την ψήφο.

Για τα όποια λάθη της διαιτησίας, δεν θgα περάσουν οι σκοπιμότητες και ανομίες μέσω λιθοβολισμού ανθρώπων! Τέτοιες ενέργειες δεν εξυπηρετούν κανέναν, ιδιαίτερα και αν θέλει ένα Σωματείο να λέγεται οργανωμένο, υποχρεούται να δέχεται την ποινή του πειθαρχικού κώδικα για την παράβαση είτε εντός είτε εκτός γηπέδου.

Οτιδήποτε άλλο έρχεται αντίθετο με αυτά που τα σωματεία υπογράφουν στην προκήρυξη Πρωταθλήματος !!!

Ο πρόεδρος Επσε Παπακωνσταντίνου Γιάννης