Το Δυνατά & Αθλητικά παρουσιάζει την τοποθέτηση του μέλους της εξελεγκτικής επιτροπής Γιάννη Παυλου πριν ξεκινήσει η διαδικασία.