Για τους προπονητές ποδοσφαίρου: Ανανεωτική Σχολή για την Ισχύ των Ταυτοτήτων!

Γίνεται γνωστό, με ανοικοίνωση του Σ. Προπονητών Ποδοσφαίρους Ευβοιας, ότι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Ευβοίας  (Ε.Π.Σ.Ε.) σε συνεργασία με τον Φορέα των Προπονητών (Π.Ε.Π.Π.) και τον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Ευβοίας (Σ.Π.Π.Ε.) διοργανώνουν Ανανεωτική Σχολή Ισχύς Ταυτοτήτων, για τα μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ευβοίας.

Την εν λόγω σχολή, έχουν υποχρέωση να την παρακολουθήσουν, οι προπονητές που έχουν φοιτήσει σε σχολές μέχρι 31/ 12/ 2017, των διπλωμάτων ΟΥΕΦΑ Α, ΟΥΕΦΑ ΒΠιστοποιητικών των εν λόγω διπλωμάτων,  καθώς και αυτών της Γ.Γ.Α. και των εξομοιωμένων γυμναστών.
Η συμμετοχή όλων των παραπάνω που ενδιαφέρονται να εργασθούν σαν προπονητές , είναι υποχρεωτική, προκειμένου  να έχει ισχύ η ταυτότητα τριετίας τους (2018-2021), που θα εκδοθεί μέσα στο 2018.

Η σχολή είναι διήμερη και θα γίνει στις 10 και 11 Οκτωβρίου, ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη και ο τόπος και οι ώρες διεξαγωγής της σχολής θα ανακοινωθούν σύντομα με νεότερη ανάρτηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

   Οι προπονητές μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής θα καταβάλουν στα γραφεία της ΈΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (Ε.Π.Σ.Ε.)

  • το παράβολο που αναλογεί στο δίπλωμά τους,
  • την Βεβαίωση μέλους του Συνδέσμου Προπονητών που ανήκουν,
  • υπογεγραμμένη και με το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση Πράξη Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • και το αντίγραφο του Διπλώματος ή του Πιστοποιητικού παρακολούθησης της σχολής UEFA που έχουν παρακολουθήσει.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  • Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στις Σχολές μέχρι 31/12/2016:

80 € για τους προπονητές UEFA B’ (60 € υπέρ Ένωσης και 20 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
120 € για τους προπονητές UEFA A’ (90 € υπέρ Ένωσης και 30 € υπέρ συνδέσμου προπονητών).

  • Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους 1/1/2017-31/12/2017:

30 € για τους προπονητές UEFA B’ (20 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
40 € για τους προπονητές UEFA A’ (30 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)

Για οποιαδήποτε πληροφορία (Αιτήσεις συμμετοχής, πρόγραμμα κ.τ.λ.), οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ευβοίας (Ε.Π.Σ.Ε.)  καθημερινά από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. ή στο τηλέφωνο 2221023038.

Επειδή ο αριθμός είναι περιορισμένος (50), θα τηρηθεί προτεραιότητα.

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής και  την Υπεύθυνη Δήλωση Πράξη Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για την Βεβαίωση μέλους του Συνδέσμου Προπονητών Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ:
 επικοινωνήστε στο τηλ.: 6989636953  (Παναγιώτης Τοκπασίδης).