Στην κάμερα του Δυνατά & Αθλητικά και στον Αριστοτέλη Ευγενικό μιλησε ο προπονητής του Ελλήσποντου Γιώργος Κρόκος.