Η Ε.Π.Σ ΕΥΒΟΙΑΣ σε συνεργασία με τον Σ.Π.Π.Ε., ενημερώνει πως οι διπλωματούχοι Προπονητές που βρίσκονται σε σωματείο της Β΄ και της Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας καθώς και σε σωματείο κατηγορίας Υποδομών θα μπορούν πλέον να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο αξιοποιώντας την ιδιότητά τους ως Προπονητή και να δίνουν οδηγίες με το  Δελτίο Εισόδου Προπονητή .

Στο Δελτίο Εισόδου Προπονητή οι διπλωματούχοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά καθώς αρκεί η Βεβαίωση Πιστοποίησης του Σ.Π.Π.Ε και  το παράβολο , που μπορεί να εκδοθεί είτε μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ είτε στα γραφεία της Ένωσης .

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα σωματεία πως οι Προπονητές που εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο και δεν προσκομίσουν το Δελτίο Εισόδου Προπονητή δεν θα μπορούν να δίνουν οδηγίες .

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα γραφεία της  Ένωσης (22210-23038 ) ή ενημερώστε με ένα email στο [email protected]