Στην κάμερα του Δυνατά & Αθλητικά και στον Κώστα Πουρνή μίλησε ο προπονητής του Ερμήλιου Β’ Δημήτρης Αντωνόπουλος.