Στην κάμερα του Δυνατά & Αθλητικά και στον Θανάση Στρατή μίλησε ο προπονητής του Ερμήλιου Ανθηδώνας Δημήτρης Ερμήλιος.