Στην κάμερα του Δυνατά & Αθλητικά και στον Αριστοτέλη Ευγενικό μίλησε ο προπονητής του Ερμήλιου Ανθηδώνας Δημητρης Ερμήλιος.