ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023  ώρα 14:30  και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 ώρα
15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού
Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας , Φαρμακίδου 15 για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα 1 ο :  Έγκριση πρακτικού πρόσληψης καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού προσωπικού
Θέμα 2 ο : Απολογιστικά στοιχεία Γ΄ τριμήνου 2023

Θέμα 1 ο : Απολογισμός του ΔΟΑΠΠΕΧ εσόδων –  εξόδων χρήσεως 2022.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεξαγωγή αγώνων τελικού Κυπέλλου

Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17:00, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό
Στάδιο Χαλκίδας αγώνας τελικού Κυπέλλου Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας (League Cup)