Την Τρίτη 23 Μαρτίου συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και έπειτα από πρόσκληση του εκλεγμένου Προέδρου Θανάση Σταθόπουλου, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 8 του καταστατικού της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της Ε.Γ.Ο., οι οποίες διεξήχθησαν την Κυριακή 21 Μαρτίου.

Μετά από πρόταση του Προέδρου Θανάση Σταθόπουλου και ομόφωνη απόφαση των μελών, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Σταθόπουλος
Α’ Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Αϊνδιλή
Β’ Αντιπρόεδρος: Αβραάμ Σαπρανίδης
Γ’ Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Μανδραβέλη
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Πανταζής
Ειδική Γραμματέας: Κωνσταντίνα Δήμα
Ταμίας: Θεμιστοκλεία-Γεωργία Χαρίτου
Έφορος Υλικού: Δημήτριος Τσεγκέλης
Μέλη: Σταυρούλα Κουβάτσου
Ελένη Μιχοπούλου
Ιωάννης Παυλάκης
Νικόλαος Προβιάς
Σπυρίδων Σκλάβος
Ελένη Τζαβάρα
Χρήστος Ψαθάς