Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρος Χαρίτσης αποφάσισε και ενέκρινε την ένταξη στο ΠΔΕ 2017 δύο έργων Αθλητικών Υποδομών στο Νομό Εύβοιας. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για τα κάτωθι έργα:

1)Προμήθεια & εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Ωρεών προϋπολογισμού: 167,258.39€.

2) Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Σταυρού προϋπολογισμού 51,331.32€.