Με έγγραφό της η ΕΠΟ προς όλες τις ΕΠΣ γνωστοποίησε την απαγόρευση θεατών σε όλα τα γήπεδα.

Το ερώτημα είναι ένα πως θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο στα ερασιτεχνικά γήπεδα που δεν πληρούν τα περισσότερα τους κανόνες ασφαλείας μεγαλύτερων γηπέδων ?

Το έγγραφο της ΕΠΟ