Επείγουσα Ενημέρωση για έκδοση δελτίων

Εν όψει της έναρξης των Πρωταθλημάτων Υποδομής , της  Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας , και της Β΄ και Γ΄ Εθνικής κατηγορίας Γυναικών και λόγω του μεγάλου όγκου δελτίων που προβλέπεται τις τελευταίες ημέρες πριν την έναρξη των παραπάνω πρωταθλημάτων , σας ενημερώνουμε με σκοπό  την αποστολή των δελτίων και την έγκαιρη έκδοση τους  για τα παρακάτω:

  1. Τα σωματεία που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Υποδομών Κ14 (ημερομηνία έναρξης 07/10/2023) θα πρέπει να φέρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των δελτίων τους έως την Παρασκευή 29/09/2023
  2. Τα σωματεία που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Υποδομών Κ12 και Κ16 και στον 3ο και 4ο Όμιλο της Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας (ημερομηνία έναρξης 14/10/2023) θα πρέπει να φέρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των δελτίων τους έως την Παρασκευή 06/10/2023.
  3. Τα σωματεία που συμμετέχουν στον 1ο και 2ο όμιλο της Γ΄ ερασιτεχνικής και στη Β΄ Εθνική κατηγορία Γυναικών θα πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των δελτίων τους έωςτην Παρασκευή 13/10/2023.
  4. Τα σωματεία που συμμετέχουν στη Γ΄ εθνική Γυναικών θα πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των δελτίων τους έωςτην Τετάρτη 18/10/2023.

Επιπλέον , τονίζουμε την σημασία που έχει για την έκδοση των δελτίων η αποστολή στα γραφεία της Ένωσης όλων των απαραίτητων εγγράφων συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου e-παραβόλου της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση που η αποστολή των δελτίων για την κάθε κατηγορία γίνει μετά το πέρας των παραπάνω προθεσμιών και τα δικαιολογητικά που έχουν παραδοθεί στην Ένωση είναι ελλιπή την ευθύνη για την έγκριση και έκδοση των δελτίων την έχει αποκλειστικά το ενδιαφερόμενο σωματείο.

Τέλος , υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον νέο Κ.Α.Π. την μεταγραφική εγκύκλιο 2023-2024  και την προκήρυξη των Πρωταθλημάτων 2023-2024 , οποιαδήποτε μεταβολή ποδοσφαιριστή θα γίνεται δεκτή από την  Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία , μόνο με την υπόδειξη της βεβαίωσης μη οικονομικής οφειλής του σωματείου.