Όπως αναφέρει το άρθρο 19 (προστασία ανηλίκων) του κανονισμού της FIFA διεθνείς μεταγραφές -χωρίς ΄΄αστερίσκους΄΄- επιτρέπονται μόνο αν ο ποδοσφαιριστής είναι πάνω από 18 ετών. Εξαίρεσεις στον συγκεκριμένο κανόνα έχουμε στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. σε περίπτωση μετανάστευσης των γονιών για λόγους που δεν συνδέονται με το ποδόσφαιρο, β. σε περίπτωση που ο αθλητής είναι μεταξύ 16 και 18 ετών και η νέα του ομάδα βρίσκεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον η ομάδα εξασφαλίζει στον ανήλικο επαρκή ποδοσφαιρική, ακαδημαϊκή-σχολική εκπαίδευση ώστε να μπορεί να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα και εκτός ποδοσφαίρου, ακόμη και αν γίνει επαγγελμάτιας ποδοσφαριστής και μετά το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας. Επίσης θα πρέπει η νέα του ομάδα να είναι διασφαλισμένο πως θα του παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες για την διαβίωση του, γ. εφόσον η ομάδα του αθλητή βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 50 χιλ. απ΄ τα εθνικά σύνορα και η νέα του ομάδα επίσης βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 50 χιλ. απ΄ τα εθνικά σύνορα. Με άλλα λόγια η απόσταση των εδρών των δύο σωματείων θα πρέπει να είναι μικρότερη των 100 χιλ. Επίσης ένας ανήλικος αθλητής μπορεί να εγγραφεί σε σωματείο άλλης χώρας απ΄ αυτήν που κατοικεί, όταν δεν έχει εγγραφεί ποτέ σε σωματείο, δεν είναι υπήκοος της χώρας στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί και δεν έχει ζήσει σ΄ αυτήν τουλάχιστον πέντε χρόνια. Για περισσότερες λεπτόμερειες διαβάστε το άρθρο 19 και δείτε τα σχετικά υποδείγματα για υπέυθυνη δήλωση διεθνούς μεταγραφής, πατώντας ΕΔΩ.