Η τοπική ποδοσφαιρική ένωση ανακοίνωσε αλλαγές στους ακόλουθους αγώνες πρωταθλημάτων:

Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 25112017 10730 μμ