Η ΕΠΣΕ, σε συνεργασία µε το Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Εύβοιας , ανακοίνωσε την λειτουργία σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων προπονητών UEFA A & B, τριετίας 2019-2021, στην Χαλκίδα από 10-11/10/2018, ενώ σύντομα θ΄ ανακοινωθεί η αίθουσα και οι ώρες διεξαγωγής της σχολής. Οι προπονητές (μαζί με το αντίστοιχο παράβολο) θα πρέπει να καταθέτουν στην τοπική ποδοσφαιρική ένωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. αίτηση συµµετοχής ενδιαφεροµένου, β. υπεύθυνη δήλωση πράξη συναίνεσης, υπογεγραµµένη µε επικυρωµένο το γνήσιο υπογραφής, γ. αντίγραφο του διπλώµατος ή του πιστοποιητικού παρακολούθησης, δ. βεβαίωση Συνδέσµου. Για τα παράβολα, για προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στις Σχολές µέχρι 31/12/2016, ισχύουν τα ακόλουθα: α. 80 € για τους προπονητές UEFA B (60 € υπέρ Ένωσης και 20 € υπέρ συνδέσµου προπονητών), β. 120 € για τους προπονητές UEFA A’ (90 € υπέρ Ένωσης και 30 € υπέρ συνδέσµου προπονητών). Για προπονητές που ολοκλήρωσαν την φοίτηση τους απ΄ την 1/1/2017 ως την 31/12/2017, ισχύουν τα εξής: α. 30 € για τους προπονητές UEFA B’ (20 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσµου προπονητών), β. 40 € για τους προπονητές UEFA A’ (30 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσµου προπονητών). Δείτε το σχετικό έγγραφο για την λειτουργία της σχολής πατώντας ΕΔΩ, ενώ την αίτηση συμμετοχής πατώντας ΕΔΩ.