Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό ιδιότητας-μετεγγραφών ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, οι περίοδοι μετεγγραφών για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές καθορίζονται ως εξής:

Μετεγγραφές: Από 1/7/2018 έως 31/10/2018 και από 1/1/2019 έως 31/1/2019

Διεθνείς μετεγγραφές: Από 1/7/2018 έως 31/10/2018 και από 1/1/2019 έως 31/1/2019

Επανεγγραφές: Από 1/9/2018 έως 31/10/2018 και από 1/1/2019 έως 28/2/2019

Υποσχετική: Από 1/7/2018 έως 31/8/2018 και από 1/1/2019 έως 31/1/2019

Αποδέσμευση: Από 1/7/2018 έως 31/8/2018 και από 1/1/2019 έως 31/1/2019

Πρώτη εγγραφή: Από 1/7/2018 έως 31/11/2018 και από 1/1/2019 έως 30/4/2019