Από την Ε.Π.Σ. Ευβοίας ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης ,θα λειτουργήσει Σχολή Διαιτησίας για την ανάδειξη νέων διαιτητών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι είναι ηλικίας 16-35 χρονών και είναι απόφοιτοι Λυκείου(για τους ανήλικους υποψηφίους υποχρεωτικά συναίνεση κηδεμόνα και βεβαίωση φοίτησης στο Λύκειο).

Υπεύθυνη της σχολής /εκπαίδευσης ορίστηκε η κα Χρύσα Μαργαρίτη , μέλος της Ε.Δ/ Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ.

Όσοι ενδιαφέρονται (γυναίκες – άντρες υποψήφιοι διαιτητές ) να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της νέας Σχολής Διαιτησίας θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση, συνοδευόμενη απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά , το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30/09/2022.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1)Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

2)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3)Αντίγραφο ποινικού μητρώου προσφάτου έκδοσης (μπορεί να εκδοθεί από το gov.gr ή να ζητηθεί από τα Δικαστήρια ή από ΚΕΠ, με την επισήμανση ότι είναι για την διαιτησία ποδοσφαίρου )

4)Αντίγραφο ή βεβαίωση σπουδών (Λυκείου ή ισότιμης σχολής)

5)Ιατρικές γνωματεύσεις από καρδιολόγο και οφθαλμίατρο , προσφάτου εκδόσεως (από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιώτη Ιατρό ).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά δύναται να κατατεθούν ,στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ (διεύθυνση: Λεωφόρο Χαινά 46,3ος όροφος) ή σε μορφή αρχείου pdf , στην ηλεκτρονική διεύθυνση epsevias@yahoo.gr .

Για να δείτε την αίτηση πατήστε εδώ