Η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣ Ευβοιας ανακοίνωσε τις πειθαρχικές ποινές ομάδων , παραγόντων, και ποδοσφαιριστών :