Μετά από πολλά χρόνια στην θέση του Ταμία (15ετία) του ΔΣ, αλλά και σαν υπεύθυνος των πρωταθλημάτων υποδομής, ο Αντώνης Παπαδάκης, υπέβαλε, μετά την ΓΣ, την παραίτησή του, από τις δύο αυτές θέσεις και παρέμεινε απλό μέλος της Διοίκησης.

Η παραίτηση Παπαδάκη είχε σαν αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση του ΔΣ της ΕΠΣΕ και στην θέση του παραιτηθέντος Ταμία, εξελέγη ο μέχρι πρότινος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, του ΔΣ Γιάννης Λάμπρου και την θέση του πήρε ο Λευτέρης Κατσαντώνης.

Η σύνθεση του ΔΣ όπως διαμορφώθηκε μετά την αναδιάρθρωση:

 • ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΤΣΑΣ 
 • Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΤΑΣΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
 • Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΑΦΑΚΗΣ
 • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ
 • ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 
 • ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΣΙΡΛΗΣ
 • ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
 • ΜΕΛΗ:
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 
  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΣΗΦ 
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ 
  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ