Μέσα από την κάμερα του Νικου Ματσούκα το Δυνατά &  Αθλητικά σας παρουσιάζει φάσεις και γκολ του αγώνα Ερμήλιος Μιαούλης Φύλλων.