Μέσα από τη κάμερα του Νικου Ματσούκα το Δυνατά και Αθλητικά σας παρουσιάζει φάσεις και γκολ από τον αγώνα ανάμεσα στον Ερμήλιο Ανθηδώνας και το Καλοχώρι Παντείχι.