Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ενημερώνει, αφού έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. 8678/ 9.3.2020 έγγραφο της Ε.Π.Ο. , σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΦΕΚ Β’ 726/8.3.2020 , για την προσωρινή απαγόρευση κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της επικράτειας, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους από 9/3/2020 έως και 22/3/2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας , κατά τα αναφερόμενα στην από 7/3/2020 εισήγηση της Εθνική Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Διευκρινιστικά σε όλους τους αγώνες που θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών , ανώτατο όριο είναι η παρουσία 60 ατόμων στους αγωνιστικούς χώρους, κλειστών και ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 782/10.3.2020) , επιτρέπεται να παρευρίσκονται εντός της αθλητικής εγκατάστασης (ανοικτού ή κλειστού σταδίου, κλειστού γυμναστηρίου κλπ) και εκτός του αγωνιστικού χώρου:

α) Το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία και φύλαξης της αθλητικής εγκατάστασης και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα,

β) Σε περίπτωση ραδιοτηλεοπτικής προβολής του αθλητικού αγώνα το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη αυτού και όχι περισσότεροι του ενός (1) δημοσιογράφου ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης για την κάλυψη του αθλητικού αγώνα.

Ως προς τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου διεξαγωγής τους αθλήματος, ισχύουν τα εξής:

γ) Οι αποστολές των ομάδων σε αθλητικούς αγώνες αποτελούνται από τα πρόσωπα που προβλέπονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής Αγώνων κάθε αθλητικής Ομοσπονδίας ή Αρχής, προσαυξημένες με έως 5 εκπροσώπους της κάθε ομάδας , που θα δηλώνονται επιπρόσθετα και στο φύλλο αγώνος.

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω προβλέψεων, εγγράφονται οι παραβιάσεις στο Φύλλο Αγώνος από τον διαιτητή ή παρατηρητή του αγώνα, ανάλογα την περίπτωση και ακολουθείται η πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται στον Πειθαρχικό Κανονισμό της κάθε Ομοσπονδίας για παράβαση διεξαγωγής αγώνα ή αθλητικού γεγονός κεκλεισμένων των θυρών, με παραπομπή στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω , το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ευαισθητοποιημένο σε όσα συμβαίνουν παγκοσμίως αλλά και στην επικράτεια της χώρας, εφιστά την προσοχή σε όλους προκειμένου να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και να σεβαστούμε τις αποφάσεις του Κράτους, προς αποφυγή χειρότερων καταστάσεων .