Ανακοινώθηκαν από την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣΕ οι ποινές των σωματείων Α.Ε Ιστιαίας και ΑΕΚ Ν. Πύργου μετά τις διακοπές που είχαμε στα παιχνίδια των δύο ομάδων.

Αναλυτικά οι αποφάσεις :

Σας γνωρίζουµε ότι µε την υπ’αρίθµ. 10/07.03.2019 απόφαση της Πειθαρχικής
Επιτροπής της ΄Ενωσης, ο αγώνας πρωτ/τος 2/3/2019 ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & Α.Ο. ΙΣΤΙΑΙΑΣΑ.Σ. ∆ΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ κατακυρώνεται υπέρ του Α.Σ. ∆ΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, µε τέρµατα και βαθµούς 0-3.
 Στο σωµατείο ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & Α.Ο. ΙΣΤΙΑΙΑΣ, αφαιρούνται τρείς (-3) βαθµοί
από τον βαθµολογικό πίνακα πρωτ/τος της τρέχουσας ποδ/κής περιόδου 2018-19, επιβάλλεται ποινή χρηµατικού προστίµου 800,00 € και ποινή στέρησης του…

δικαιώµατος να αγωνίζεται στην έδρα του 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, σύµφωνα µε τα άρθρα, 15 (παρ. 3 περ. ε΄ & παρ.6) & 21 (παρ. 3 περ. 11) του ΚΑΠ.
 Επίσης στο εν λόγω σωµατείο επιβάλλεται ποινή χρηµατικού προστίµου 150,00 € για
την από 4/3/2019 ανακοίνωση, η οποία δηµοσιεύτηκε σε Μ.Μ.Ε. του Νοµού, σύµφωνα µε το άρθρο 20 Α παρ. 1,2,3 & 4 του Πειθαρχικού Κώδικα

 Η καταβολή των χρηµατικών ποινών θα γίνει εντός προθεσµίας 30 ηµερών , ήτοι µέχρι τη ∆ΕΥΤΕΡΑ 08/04/2019.

 

Σας γνωρίζουµε ότι µε την υπ’αρίθµ. 10/07.03.2019 απόφαση της Πειθαρχικής
Επιτροπής της ΄Ενωσης, ο αγώνας πρωτ/τος 3/3/2019 ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ-Α.Ο. ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ κατακυρώνεται υπέρ του Α.Ο. ΚΥΖΙΚΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ, µε …

τέρµατα και βαθµούς 0-3.
 Επίσης σύµφωνα µε τα άρθρα, 15 (παρ. 3 περ. ε΄ & παρ.6) & 21 (παρ. 3 περ. 11) του
ΚΑΠ, στο σωµατείο Α.Ε.Κ. Ν.ΠΥΡΓΟΥ , αφαιρούνται τρείς (-3) βαθµοί από τον βαθµολογικό πίνακα πρωτ/τος της τρέχουσας ποδ/κής περιόδου 2018-19 και επιβάλλεται ποινή χρηµατικού προστίµου 300,00 € .
 Η καταβολή της χρηµατικής ποινής θα γίνει εντός προθεσµίας 30 ηµερών , ήτοι µέχρι τη ∆ΕΥΤΕΡΑ 08/04/2019.-