Η Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ και η Επιτροπή Διαιτησίας διοργανώνουν νέα Σχολή Διαιτησίας για την προσέλκυση και ανάδειξη νέων Διαιτητών .

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της νέας Σχολής Διαιτητών , θα πρέπει να καταθέσουν την σχετική αίτηση στη γραμματεία της Ένωσης (Λ.Χαινά 46) ή μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected] ,από την Τρίτη 01/06/2021 έως 30/06/2021.(Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο : 22210-23038. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι και όσες είναι ηλικίας 16-30 χρονών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στη σχολή διαιτησίας η κατάθεση απολυτήριου Λυκείου (για όσους είναι κάτω των 18 ετών βεβαίωση φοίτησης Λυκείου και έγγραφη συναίνεση κηδεμόνα) και αντίγραφο ποινικού μητρώου