Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μίστρου Ηρακλής Τσώκος Μίλησε στην κάμερα του Δυνατά & Αθλητικά και στον Μανώλη Βέττα.