‘Καλούνται τα μέλη του Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00 στο Γυμνάσιο Ψαχνών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Διοικητικός Απολογισμός.
2.Οικονομικός Απολογισμός.
3.Εκλογές νέου Δ.Σ..
4.Διάφορα Θέματα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια μέρα στον ίδιο τόπο και ώρα 20:00 με τα ίδια θέματα.’