Με απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣΕ, ανασυγκροτήθηκαν οι 14 Επιτροπές της ΕΠΣΕ!
Η νέα τους σύνθεση, είναι όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν!