Την απάντηση του στο πρόεδρο του Πισσώνα έστειλε ο Διαιτητής Βασιλης Μακρής το Δυνατά & Αθλητικά όπως όφειλε δημοσιεύει και την άλλη πλευρά.

 

Σε απάντηση της αόριστης, αβάσιμης, αναπόδεικτης, καταχρηστικής και δυσφημιστικής προς το άτομο μου καταγγελίας του Προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πισσώνα κ Βασιλείου Χατζή και του ιστορουμένου από εκείνον περιστατικού που ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα έχει, σας δηλώνω ότι ΑΡΝΟΥΜΑΙ εντελώς το περιγραφέν περιστατικό ως απολύτως ψευδές ρητώς επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου για διαφύλαξη της τιμής και υπόληψής μου ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.