Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η διαδικασία της ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού των ερασιτεχνικών σωματείων.

Τα σωματεία που δικαιούνται το μερίδιο από τα συνολικά 12 εκατομμύρια ευρώ, είναι όσα έχουν ολοκληρώσει την αίτηση για την εγγραφή ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, καλλιεργούν ένα ή περισσότερα αθλήματα, για τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και έχουν δηλώσει τον αριθμό των αθλημάτων που καλλιεργούν.

Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχο σωματείο προκύπτει ως εξής:
-Ως ποσό βάσης για την οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού των σωματείων που καλλιεργούν ένα (1) άθλημα, ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €).
-Για τα σωματεία που καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα, το ανωτέρω ποσό βάσης προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ (1.000 €) ανά κάθε επιπλέον καλλιεργούμενο άθλημα.

Ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είχαν καλέσει τα σωματεία να δημιουργήσουν τραπεζικό λογαριασμό ή να ενεργοποιήσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό σε περίπτωση που είναι απενεργοποιημένος (όχι σε φυσικά πρόσωπα, αλλά στο όνομα του σωματείου).

Μέχρι σήμερα Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, μόλις 27 σωματεία της Εύβοιας από όλα τα αθλήματα, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο ενώ η πλειοψηφία όσων έχουν καταθέσει αίτηση βρίσκονται είτε σε φάση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων είτε σε αναμονή αξιολόγησης.

Ειδικά για τα ποδοσφαιρικά σωματεία, καθυστερεί ακόμα ο έλεγχος όσων δήλωσαν “Μη Υποχρέωση Απασχόλησης Προπονητή” με υπευθυνότητα της ΕΠΟ. Η Ομοσπονδία κωλυσιεργεί να αποστείλει στην ΓΓΑ τα απαραίτητα στοιχεία που της έχουν ζητηθεί για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου ελέγχου

Τα 27 σωματεία της Εύβοιας που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο