Η ΕΠΣ Εύβοιας ενημέρωσε τα σωματεία της, ότι με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Υγείας και του υφυπουργού Αθλητισμού, που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρατείνεται η προθεσμία για την εφαρμογή του μέτρου της Κάρτας Υγείας έως τις 31 Ιουλίου του 2019.
Η παράταση αυτή ήταν ένα αίτημα της ΕΠΟ και το οποίο οι αρμόδιοι υπουργοί το ικανοποίησαν…
Αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ:
Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ-ΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής: Παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/ 386611/15976/1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) έως 31-07-2019.

Αυτή είναι η περιβόητη ΄΄ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ΄΄…

Να σημειώσουμε ότι ήταν κάτι αναμενόμενο να δοθεί αυτή η παράταση, γιατί υπήρχαν αρκετά προβλήματα, στο να διεκπαιρεωθεί η όλη διαδικασία, πέρα από το γεγονός ότι όλοι συμφωνούν πως πρόκειται για ένα μέτρο σύγχρονο και ουσιαστικό για την υγεία των αθλητών και αθλητριών, όλων των αθλημάτων!